Skip to content
Bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 10:00 tot 12:00 via 085-2731500

Wanneer beschermingsbewind wordt aangevraagd, komt het voor dat er betalingsachterstanden en/of schulden zijn ontstaan. Dan is het goed om een paar zaken duidelijk op een rij te zetten.

Betalingsachterstanden

Als er achterstanden zijn die binnen een redelijke termijn (3 maanden) volledig kunnen worden afgelost, zullen wij proberen een afbetalingsregeling te treffen met de schuldeisers. Een voorwaarde hiervoor is dat u voldoende aflossingscapaciteit heeft. Wij berekenen hiervoor het vrij te laten bedrag volgens de Recofa methode. Alles wat meer is dan het vrij te laten bedrag, is uw aflossingscapaciteit.

Gaan de schuldeisers akkoord en heeft u voldoende aflossingscapaciteit? De betalingsregeling wordt in werking gezet totdat de betalingsachterstand volledig is afgelost.

Schulden

Heeft u betalingsachterstanden die niet binnen een redelijke termijn volledig kunnen worden afgelost (langer dan 3 maanden) dan spreken wij van problematische schulden. U kunt een minnelijke (wettelijke) schuldenregeling aanvragen bij een erkende schuldhulpverleningsinstantie.

Een beschermingsbewindvoerder treft geen betalingsregelingen bij problematische schulden; bewindvoering is namelijk niet hetzelfde als schuldhulpverlening. Wij zullen u hiervoor altijd doorverwijzen naar een erkende schuldhulpverleningsinstantie.

Minnelijk traject

Een minnelijk traject is een traject bij de gemeente of een schuldhulpverlener die door de gemeente is ingeschakeld. Deze regeling is vrijwillig voor zowel de schuldenaar als de schuldeiser. Gaan alle schuldeisers akkoord met het betalingsvoorstel en voldoet u drie jaar lang aan alle voorwaarden van de regeling, dan wordt het restant van de schulden kwijtgescholden. U lost in principe nooit meer dan drie tot vijf jaar af. Het streven is uw schulden volledig af te lossen!  Het is dan niet nodig om gebruik te maken van het WSNP-traject.

Gaan uw schuldeisers niet akkoord met de voorgestelde schuldregeling dan kunt u mogelijk worden toegelaten tot het WSNP traject.

Lees ook: Recht op schuldhulpverlening

Geen minnelijk traject

Als het minnelijk traject is mislukt en uw situatie is uitzichtloos geworden, kunt u mogelijk een beroep doen op de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP). Voordat u hiervoor in aanmerking kunt komen zullen wij als beschermingsbewindvoerder uw financiële situatie moeten stabiliseren. Een voorbeeld hiervan is dat wij inkomensondersteunende regelingen zullen aanvragen als u die nog niet ontvangt maar hier wel recht op heeft.

Lees ook: WSNP, stroomschema schulden, gedragscode schulden (NVVK)

Register

Sinds 1 januari 2014 worden naast ondercuratelestellingen ook ingestelde bewinden met de wettelijke grond ‘verkwisting’, ‘het hebben van problematische schulden’ of wanneer de rechter dit bepaalt, gepubliceerd in een openbaar register: Het Centraal Curatele en Bewind Register (CCBR).

Britt Helpt meldt u, na de stabilisatieperiode aan bij een schuldhulpverlenende organisatie, en houden de regie hierover.

Back To Top