Voor wie is budgetbeheer?

Budgetbeheer is er voor iedereen die moeite heeft om goed met geld om te gaan. Dit kan het geval zijn bij wisselende of weinig inkomsten, schuldenproblematiek of bij mensen met psychische problemen.

Hoe werkt budgetbeheer?

Eerst komen wij bij u voor een intakegesprek om uw financiële zaken door te nemen. Samen met u wordt een overeenkomst getekend. Er wordt een bankrekening geopend op uw naam waar voortaan al uw inkomen op gestort moet worden. BRITT Helpt zal uw inkomensvertrekkers aanschrijven. Wij maken voor u een budgetplan dat wij naar u thuis sturen. Elke week krijgt u een afgesproken bedrag aan leefgeld. Ook zullen wij alle instanties aanschrijven om het postadres te wijzigen, zodat wij adequaat en direct kunnen handelen indien dat nodig mocht zijn.

Pakketten Budgetbeheer / Budgetcoaching

* Budgetbeheer Basis

In dit pakket zorgen wij ervoor dat uw vaste lasten betaald worden, dat u elke week een vast bedrag aan leefgeld ontvangt en dat het postadres bij instanties gewijzigd wordt. Losse betalingen kunnen ook door ons worden uitgevoerd.

* Budgetbeheer extra

In dit pakket bieden wij zowel de diensten welke beschreven staan in het pakket Budgetbeheer Basis als het aanvragen van uitkeringen, schuldregelingen en toeslagen aan. Desgewenst verzorgen wij voor u de belastingaangifte.

* Budgetcoaching

Om financieel stabiel te zijn is een goed overzicht erg belangrijk. Een helpende hand hierbij kan vaak erg handig zijn. Een Budgetcoach kan u deze helpende hand bieden. De Budgetcoach helpt u door middel van duidelijkheid te verschaffen in uw financiële situatie en oplossingen aan te bieden, om uw financiële touwtjes (weer) in handen te krijgen.

Wat kost budgetbeheer?

Budgetbeheer Basis :

intake: € 158,53
p.m.: € 52,84

Budgetbeheer Extra :

intake: € 330,00
p.m.: € 92,08

 

Wat zijn de voorwaarden?

Indien u schulden heeft is het vaak niet mogelijk om de kosten van het Budgetbeheer te betalen. In dit geval zullen de kosten van het Budgetbeheer door een externe partij betaald moeten worden. Dit kan uw gemeente zijn of bijvoorbeeld familie. Heeft u geen schulden dan moeten de kosten vanuit uw budget betaald worden.

Voor ouders en familieleden

Bent u als ouder of als ander familielid bewindvoerder, curator of mentor en ziet u op tegen de financiële- en administratieve rompslomp die het beheer van de financiën met zich meebrengt? In dat geval is Britt Helpt graag bereid om u deze zorgen uit handen te nemen en te zorgen voor een goede administratie.

U krijgt van ons een rechtstreeks nummer zodat u ons tijdens werkdagen kunt bereiken van 09:30 uur tot 17:00 uur.