Geachte heer, mevrouw,

In verband met het coronavirus moeten ook wij onze maatregelen aanscherpen om ons personeel zo veel mogelijk te ontzien. Hierom hebben wij tot nader order de volgende wijzigingen & opmerkingen:

– Onze telefonische bereikbaarheid is gewijzigd naar: dinsdag tot en met donderdag van 10:00 tot en met 13:00;
– Wij ontvangen tot en met tenminste 3 mei 2020 geen afspraken op kantoor en doen wij geen huisbezoeken, deze datum kan nog wijzigen;
– Wij willen u vriendelijk doch dringend verzoeken om uw vragen middels e-mail te stellen daar wij onderbezet zijn en telefonisch beperkt zijn. Tevens willen wij u vragen maximaal één e-mail per dag naar ons te verzenden;
– Met betrekking tot extra geldverzoeken geven wij deze prioriteit en proberen wij deze zo snel mogelijk af te handelen. Echter, hopen wij dat u begrip heeft dat er alleen extra geld gestort kan worden als het budget dit toelaat;
– Wij willen u er nogmaals op attenderen dat wij onderbezet zijn en verzoeken u om alleen in noodgevallen een e-mail te verzenden naar info@britthelpt.nl & niet naar andere e-mailadressen, dit in het geval dat er een medewerker ziek kan worden.

Wij begrijpen dat de situatie ook voor u erg lastig is echter moeten wij ons ook houden aan de richtlijnen van het RIVM. Wij wensen u en uw dierbaren veel sterkte & gezondheid toe.

Door het coronavirus zijn wij helaas genoodzaakt om onze telefoontijden aan te passen.