Werknemers met financiële problemen ( voor werkgevers)

P&O-professionals merken meestal dat een werknemer financiële problemen heeft als er beslag wordt gelegd op hun loon. Maar er zijn ook andere signalen die kunnen wijzen op een schuldprobleem. Werkgevers merken dit verzuim bijvoorbeeld, of krijgen een verzoek om extra uren. Ook stress of concentratie problemen kunnen voortkomen uit schulden. Uit Nibud-onderzoek blijkt dat P&O professionals het aantal loonbeslagen zien stijgen. Het aantal werknemers met schulden groeit. Hoe herkent u een werknemer met financiële problemen en wat kunt u preventief doen?

Financiële problemen signaleren

Een van de meest voorkomende signalen dat werknemers financiële problemen hebben is loonbeslag. Door loonbeslagen raken werkgevers direct betrokken bij de schulden problematiek. In het onderzoek ‘Financiële problemen op de werkvloer’ heeft het Nibud P&O-professionals gevraagd naar de signalen van financiële problemen bij werknemers:

  • Werknemer leent van collega
  • Verzoek om lening of voorschot
  • Ongelukken door dubbele banen
  • Bezoek van deurwaarders aan organisatie
  • Verzoek om assistentie bij contact met deurwaarders
  • Verruiming van secundaire arbeidsvoorwaarden
  • Verzoek om uitbetaling van vakantie-uren
  • Verlof opnemen om schulden te regelen