Skip to content
Bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 10:00 tot 12:00 via 085-2731500

Als u hulp nodig heeft bij het beheren van uw financiën, is bewindvoering misschien iets voor u. In overleg met u wordt besloten om beschermingsbewind aan te vragen. Hieronder staat in grote lijnen beschreven wat er moet gebeuren.

Afspraak

U stuurt een bericht via het formulier op onze site. In het bericht schrijft u uw naam, adres en telefoonnummer. U stelt uw vraag. U kunt ook vragen of wij u willen terugbellen.

U kunt ons ook bellen voor een afspraak. Ons telefoonnummer staat op onze contact pagina.

Tijdens het eerste gesprek geven wij informatie over bewindvoering en de aanvraagprocedure. U vertelt waarom u hulp nodig heeft. Wij spreken een week bedenktijd af. In die week kunt u nadenken over alle informatie. Na een week hebben wij weer contact. Dan vertelt u ons of u door ons geholpen wilt worden.

Als wij uw bewindvoerder worden, vullen wij de aanvraagformulieren in. U geeft ons alle informatie die hiervoor nodig is. Aan directe familieleden wordt gevraagd of zij bezwaren hebben tegen een onderbewindstelling. Zij vullen hiervoor het formulier akkoordverklaring in. Wij vullen het formulier bereidverklaring in. Hierin staat dat wij bereid zijn om uw bewindvoerder te worden.

Plan van aanpak

Voor dat het beschermingsbewind door de rechter wordt uitgesproken moet de bewindvoerder een plan van aanpak maken. In het plan staat minimaal het volgende beschreven:

 • Het doel van het beschermingsbewind;
 • De gemaakte afspraken om het doel van uw beschermingsbewind te bereiken;
 • Wat u van uw bewindvoerder mag verwachten;
 • Wat de bewindvoerder van u mag verwachten;
 • Of u 1 x in de twee maanden contact met uw bewindvoerder wilt en zo ja, op welke manier;
 • Wie uw contactpersoon is;
 • Wanneer u uw contactpersoon kunt bereiken;
 • Wie de vervanger is bij afwezigheid;
 • Wie u in noodgevallen kunt bereiken, buiten werkdagen om;
 • Een inlog verstrekken tot uw persoonlijk kasboek.
 • Een budgetplan;
 • Een voorlopig schuldenoverzicht.

Als het plan van aanpak klaar is sturen wij het naar de rechter, samen met het verzoekschrift, de akkoordverklaring van directe familie en de bereidverklaring van de bewindvoerder. Dan neemt de rechter een beslissing of Britt Helpt BV uw belangen mag behartigen en wie uw bewindvoerder wordt. U krijgt de beschikking van de rechtbank thuisgestuurd.

Boedelbeschrijving

Als uw bewindvoerder zijn wij verplicht om een boedelbeschrijving te maken.

Een boedelbeschrijving is een overzicht van uw inkomsten, vermogen en schulden bij het begin van de bewindvoering. Er wordt ook een schatting gemaakt van uw maandelijkse inkomsten en uitgaven. Wij bespreken het door ons gemaakte overzicht met u. Binnen 3 maanden na onze benoeming sturen wij het overzicht naar de kantonrechter. Dit zijn wij verplicht.

Rekening en verantwoording

Een rekening en verantwoording is een overzicht van uw inkomsten en vermogen, uitgaven, vorderingen en schulden van het voorafgaande jaar van de onderbewindstelling. Wij zijn verplicht de rekening en verantwoording elk jaar te maken, met u te bespreken en bij de rechtbank in te dienen. Ook voegen wij er bewijsstukken bij zoals de jaaropgave van uw inkomsten en de jaaroverzichten van al uw bankrekeningen.

Sinds 1 januari 2014 kunnen ingestelde bewinden met de wettelijke grond ‘verkwisting’, ‘het hebben van problematische schulden’ of wanneer de rechter dit bepaalt, geregistreerd en gepubliceerd worden in een openbaar register: Het Centraal Curatele- en Bewindregister (CCBR).

Verplichtingen

Een bewindvoerder moet een aantal verplichtingen nakomen aan de kantonrechter:

 • Een boedelbeschrijving aan het begin van het bewind;
 • Elk jaar een rekening en verantwoording overleggen van het voorliggende jaar;
 • Elke 5 jaar een brief waarin de bewindvoerder beschrijft of het bewind nog steeds passend is;
 • Bij het einde van het bewind, de eindrekening en verantwoording   maken en aan de kantonrechter overleggen.

De bewindvoerder moet de kantonrechter direct per brief informeren als:

 • De betrokkene of de medebewindvoerder overlijdt;
 • De betrokkene of de bewindvoerder verhuist;
 • De bewindvoerder langdurig verhinderd is om zijn/ haar taken uit te voeren, bijvoorbeeld door ziekte.

Tip bewindvoering: Houdt u er rekening mee, dat u van tevoren toestemming moet vragen om een beslissing te kunnen nemen over uw inkomsten, uitgaven en vermogen.

Bron: Besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren (Staatscourant, 29 januari 2014), kwaliteitsverordening BPBI, kwaliteitseisen NBPM.

Back To Top