Skip to content
Bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 10:00 tot 12:00 via 085-2731500

Net als in elk ander beroep heeft ook de bewindvoerder specifieke taken. Een aantal daarvan hebben wij voor u beschreven.

Wat doen wij zoal voor u?

 • Het ontvangen van uw onderbewindgestelde inkomen en vermogen;
 • Controleren of uw inkomen niet onder de beslagvrije voet komt;
 • Controleren of u in aanmerking komt voor inkomensondersteunende maatregelen;
 • Inkomensondersteunende maatregelen aanvragen als u er wel recht op heeft maar het nog niet ontvangt;
 • Het uitvoeren van het door ons opgestelde plan van aanpak;
 • Het uitvoeren van de betalingen volgens het opgestelde budgetplan;
 • Belastingaangifte box 1;
 • Kwijtscheldingsverzoeken gemeentelijke belastingen;
 • Aanvragen bijzondere bijstand;
 • Aanvragen huursubsidie en zorgtoeslag;
 • Reguliere handelingen met betrekking tot de onder bewind gestelde goederen;
 • Wij hebben contact met u. Dit kan telefonisch, per mail, per Whatsapp, op afspraak in persoon, een huisbezoek;
 • Indien noodzakelijk naar zittingen van de kantonrechter;
 • De jaarlijkse rekening en verantwoording aan de kantonrechter;
 • Contact onderhouden met de instellingen waarmee u te maken hebt over uw onder bewind gestelde inkomsten en vermogen;
 • Behandeling en/of doorzending van uw post.

Machtiging kantonrechter

Voor sommige werkzaamheden moeten wij vooraf aan u toestemming vragen. Als u geen toestemming wilt of kunt geven, vragen wij de kantonrechter om toestemming. Dit heet een machtigingsverzoek. Hieronder staan voorbeelden genoemd:

 • Uitgaven boven de € 1.500;
 • Verkoop van een huis;
 • Het afsluiten van hypotheken;
 • Huren of verhuren;
 • Het aangaan of verstrekken van leningen;
 • Het beleggen van geld;
 • Het schenken of aannemen van schenkingen;
 • Het starten van een jurische procedure.

Nalatenschap

Bent u erfgenaam in een nalatenschap, dan kunnen wij het volgende doen:

Zuiver aanvaarden

Als het saldo positief is dan kunnen wij de nalatenschap alleen met uw toestemming zuiver aanvaarden. Wilt u of kunt u geen toestemming geven dan vragen wij toestemming aan de kantonrechter. Deze toestemming vragen wij door een brief te sturen aan de kantonrechter. Bij de brief voegen wij bewijsstukken waaruit blijkt dat het saldo van de nalatenschap positief is.

Beneficiair aanvaarden

Als wij de nalatenschap beneficiair aanvaarden, worden eventuele schulden betaald uit de opbrengst van de erfenis en bent u niet met uw eigen vermogen aansprakelijk voor de schulden uit de nalatenschap.

Verwerpen

Als wij de nalatenschap willen verwerpen hebben wij toestemming van de kantonrechter nodig. Deze toestemming vragen wij aan door een brief te sturen aan de kantonrechter. Wij sturen bewijsstukken mee waaruit blijkt dat de erfenis negatief is.

Het bovenstaande overzicht is niet compleet. Als u meer wilt weten, neemt u dan vrijblijvend contact met ons op. Wij staan u graag te woord.

Back To Top